Kể từ ngày công bố phiên bản Firefox 3 cuối tuần qua, trình duyệt này đã đạt hơn 17,3 triệu lượt download.