Một ngày nào đó, tài nguyên ổ đĩa mà có lúc bạn từng cho là vô tận bỗng nhiên trở nên đầy cứng. Bạn muốn ngay lập tức tìm ra những tập tin hay thư mục kềnh càng không cần thiết để xóa đi. Nhưng điều này có thể bất khả thi nếu ổ đĩa giờ là một mớ hỗn độn, hậu quả của sự sắp xếp dữ liệu thiếu ngăn nắp. Hãy để phần mềm miễn phí, nhỏ gọn nhưng đầy mạnh mẽ FilePro của hãng Saleen giúp bạn thực hiện điều đó.