Những người sử dụng FileMaker Pro đã có thể tải về phiên bản mới nhất của FileMaker Go dành cho iOS hoàn toàn miễn phí bắt đầu từ ngày hôm nay.