Trong cuốn Sách màu Be đánh giá về tình hình kinh tế Mỹ giai đoạn từ ngày 5/3 đến 7/4 vừa công bố, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho rằng kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục yếu kém kể từ báo cáo tương tự trước đó hồi đầu tháng 3/08, và các doanh nghiệp Mỹ đang cố gắng chuyển gánh nặng chi phí gia tăng sang người tiêu dùng.