Trong một nỗ lực giúp giảm tình trạng thanh khoản đang gặp khó khăn, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa rót 47,25 tỷ USD vào các thị trường tiền tệ ở nước này. Số tiền trên được rót trong 3 chiến dịch riêng: 19,25 tỷ USD cho chiến dịch 1 ngày, 20 tỷ USD cho chiến dịch 6 ngày và 8 tỷ USD cho chiến dịch 14 ngày.