Đến ngày 12/11, CTCP Docimexco (HOSE: FDG) mới chịu công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2013 với mức lỗ 66.7 tỷ đồng, cao hơn so với trước soát xét chỉ 58 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần 6 tháng đạt 664 tỷ đồng, giảm 23% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 66.7 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 46.7 tỷ của cùng kỳ.

Theo giải trình của FDG, hoạt động kinh doanh thua lỗ do tình hình khó khăn chung của kinh tế, đặc biệt là ngành thủy sản, lương thực dẫn đến việc công ty kinh doanh không hiệu quả. Việc nuôi cá tra của công ty mẹ không đem lại hiệu quả do giá bán giảm sâu; giá xuất khẩu mặt hàng gạo thấp, các công ty con kinh doanh thua lỗ.

Tại báo cáo này, đơn vị soát xét có ngoại trừ 2 vấn đề. Cụ thể, tại thời điểm 30/06, công ty con là CTCP Docifish chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định với số tiền thiếu là 10.9 tỷ đồng, điều này làm giảm giá vốn và lợi nhuận trước thuế tăng lên một số tương ứng.

Đồng thời, Docifish cũng chưa trích lập dự phòng các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán là 7.76 tỷ đồng, điều này làm chi phí quản lý giảm đi và lợi nhuận trước thuế tăng lên một số tương ứng.

Minh An

Công lý