(NDHMoney) CTCP Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm Fecon (mã FCN - HOSE) vừa công bố kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, FCN chỉ phát hành thành công hơn 2,67 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu trong đợt phát hành thêm 5.094.838 cổ phiếu.

FCN cho biết, không có bất cứ cổ đông chiến lược nào đăng ký mua 1,8 triệu cổ phiếu, chỉ có 162 cổ phiếu trên tổng số 533.806 cổ phiếu được bán cho cổ đông hiệu hữu.

Tổng chi phí của đợt phát hành hơn 162 triệu đồng, nhưng kết thúc đợt phát hành FCN chỉ thu được 3,24 triệu đồng, lỗ hơn 159 triệu đồng.

Được biết, trước đó ban lãnh đạo công ty kỳ vọng sẽ thu về được khoảng 50,95 tỷ đồng vốn từ đợt phát hành này.

Cổ phiếu FCN trong 1 tháng trở lại đây dao động trong biên độ 17.700 - 19.400 đồng/CP.