(Vietstock) - CTCP XNK Lâm thủy sản Bến Tre (HOSE: FBT) cho biết, quý 3 lãi ròng 7.56 tỷ đồng chủ yếu nhờ thu hoạch 80 ao nuôi tôm sú và 50 ao nuôi tôm thẻ.

Cụ thể, trong quý 3, FBT thực hiện được 50 tỷ đồng doan thu thuần, giảm 48% so cùng kỳ. Tuy nhiên kỳ này chi phí bán hàng giảm từ 8.8 tỷ đồng của cùng kỳ xuống còn 773 triệu đồng; lợi nhuận khác giảm lỗ từ 6 tỷ của cùng kỳ còn 170 triệu đồng.

Kết thúc quý, công ty có lãi 7.5 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 158 triệu đồng của cùng kỳ.

Theo giải trình của FBT, với tình hình nuôi tôm nguyên liệu khả quan của vụ 1 trong 6 tháng đầu năm 2011, công ty tiếp tục triển khai nuôi tiếp vụ 2 với gần 200 ao nuôi tôm sú và thẻ (bao gồm các khu liên doanh). Kết quả kinh doanh quý 3 lãi 7.56 tỷ đồng chủ yếu nhờ thu hoạch 80 ao nuôi tôm sú và 50 ao nuôi tôm thẻ.

Trong khi cùng kỳ lợi nhuận chỉ đạt 158 triệu đồng do công ty đang trên đà hồi phục. Bên cạnh lợi nhuận một số vùng nuôi thì công ty phải bù đắp định phí các vùng chưa có kế hoạch nuôi và nhà máy chế biến.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần giảm 48% khi đạt 160.5 tỷ đồng. Kỳ này chi phí tài chính và bán hàng giảm mạnh nên lãi sau thuế đạt 10.7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 40 tỷ đồng.