(Vitinfo) - Một phát ngôn viên cho phong trào Fatah của Tổng thống Palestine hôm 18/11 tuyên bố rằng, việc kiểm soát dải Gaza của phong trào Hamas có thể được chấm dứt “bởi sự sẵn sàng của người dân Palestine”.