Ngày 28/5, Liên hợp quốc đã công bố danh sách 22 nước bị đe dọa nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn cầu hiện nay.