Việc độc quyền phát hành 14 bộ phim có bản quyền từ TVB I (Hồng Kông) của Công ty Xuất nhập khẩu phim Việt Nam (Fafilm Việt Nam) tại Việt Nam đã được Cục Bản quyền tác giả Văn học nghệ thuật Việt Nam chứng nhận