Tính năng chát Head cùng với trang News Feed mới là 2 thứ mà bạn sẽ thích ở bản nâng cấp mới đây từ Facebook trên iOS. Việc chát trong khi duyệt FB giờ trở nên dễ dàng và thân thiện hơn bao giờ hết. Avatar của những người mà chúng ta đang chát với có thể nằm ở bất cứ vị trí nào trong cửa sổ ứng dụng và nếu muốn kết thúc chát hoặc không muốn thấy avatar nổi lềnh bềnh trên mặt nữa thì chỉ cần kéo xuống dưới cùng để tắt. Trên iOS thì Head Chat chỉ hiện ở trong App Facebook chứ không nằm ở bất cứ cửa sổ nào như trên Android với Home.

Tính năng chát Head cùng với trang News Feed mới là 2 thứ mà bạn sẽ thích ở bản nâng cấp mới đây từ Facebook trên iOS . Việc chát trong khi duyệt FB giờ trở nên dễ dàng và thân thiện hơn bao giờ hết. Avatar của những người mà chúng ta đang chát với có thể nằm ở bất cứ vị trí nào trong cửa sổ ứng dụng và nếu muốn kết thúc chát hoặc không muốn thấy avatar nổi lềnh bềnh trên mặt nữa thì chỉ cần kéo xuống dưới cùng để tắt. Trên iOS thì Head Chat chỉ hiện ở trong App Facebook chứ không nằm ở bất cứ cửa sổ nào như trên Android với Home.

Một cải tiến nữa các bạn có thể thấy rõ ràng và nhất là trên iPad đó là phần News Feed với nội dung thể hiện giống dạng blog (như trang chủ Tinhte.vn) với Avatar của người đăng ở bên trái và cột chát ở bên phải như cũ.

News Feed mới này ở trên iPhone cho chúng ta nhiều lựa chọn hơn về nội dung thể hiện. Chúng ta có thể chọn chỉ xem hình mới, chỉ xem update mới, xem theo nhóm, xem tất cả, nhạc, Fan Page... phần này rất hay.

Việc chỉ xem cập nhật từ một nhóm nào đó có ý nghĩa rất nhiều với những người có nhiều bạn và điều này tương tự như trải nghiệm Facebook tuyệt vời trên Windows Phone.

Anh em có thể vào AppStore và cập nhật ngay bây giờ.

Anh em nào muốn thử chat head thì xin mời vào: http://www.facebook.com/cuhiep

Trên iPhone

Trên iPad

File đính kèm: a">

IMG_0180.PNG File size: 211 KB Xem: 0