Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản của ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – mã EIB) đạt 123.996 tỷ đồng, giảm 0,7% so với 124.849 tỷ đồng cuối năm 2015.

Eximbank: Tong tai san tiep tuc giam, loi nhuan trich du phong gan het trong 9 thang 2016 - Anh 1

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của Eximbank cho thấy, huy động vốn của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2016 đạt 103.157 tỷ đồng, tăng 4,8% so với 98.430 tỷ đồng cuối năm 2015. Cho vay khách hàng đạt 80.695 tỷ đồng, giảm 5% so với mức 84.759 tỷ đồng cuối năm 2015.

Điều đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của Eximbank khi lãi từ hoạt động chính là cho vay lại giảm. Trong quý III/2016, thu nhập từ cho vay giảm 19% còn 719 tỷ đồng so với 891 tỷ đồng quý III/2015. Lũy kế 9 tháng năm 2016 đạt 2.384 tỷ đồng, giảm gần 4% so với 2.445 tỷ đồng cùng kỳ năm 2015.

Lãi từ dịch vụ tăng nhẹ lên 81 tỷ đồng so với quý III/2015 là 77 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối trong quý III/2016 khá tốt khi đạt 37 tỷ đồng, tăng 13 lần so với mức 2,6 tỷ đồng cùng kỳ 2015. Lũy kế 9 tháng 2016 đạt 160 tỷ đồng, tăng 1,3 lần cùng kỳ năm 2015.

Quý III/2016, Eximbank kiếm được từ hoạt động đầu tư chứng khoán 12 tỷ đồng, 9 tháng kiếm được gần 11 tỷ đồng so với mức âm của 9 tháng năm 2015.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng quý III/2016 đạt 384 tỷ đồng, giảm so với 442 tỷ đồng cùng kỳ năm 2015. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 đạt 1.125 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 1.176 tỷ đồng cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên, quý III/20016 Eximbank dành tới 68% lợi nhuận kiếm được để trích dự phòng rủi ro nên lợi nhuận trước thuế chỉ còn 123 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận trước thuế chỉ còn 202 tỷ đồng, giảm 70% so với 677 tỷ đồng cùng kỳ năm 2015 do đã dành tới 82% (923 tỷ đồng) lợi nhuận để trích dự phòng rủi ro.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 3,35% tổng dư nợ tính đến 30/9/2016. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng khủng 4,5 lần lên 1.006 tỷ đồng so với mức 181 tỷ đồng cuối năm 2015. Nợ có khả năng mất vốn cũng tăng mạnh 35% lên 1.079 tỷ đồng so với 802 tỷ đồng cuối năm 2015.

9 tháng đầu năm 2016, Eximbank cũng tăng tới 89% đầu tư vào trái phiếu và đạt mức 7.416 tỷ đồng so với 3.922 tỷ đồng cuối năm 2015.

Hoạt động trên thị trường liên ngân hàng trong 9 tháng qua cũng giảm mạnh giá trị giao dịch chỉ còn 2.353 tỷ đồng so với mức 7.103 tỷ đồng cuối năm 2015.

Hoàng Anh