Theo phía ngân hàng, việc tái sắp xếp này là một phần của ​các khởi xướng ​chiến lược trung và dài hạn của Ngân hàng thuộc dự án “New Eximbank”.

Eximbank 'thay ao' hang loat nhan su Ban dieu hanh - Anh 1

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HOSE: EIB) cho biết, liên quan đến dự án tái cấu trúc, ngày 04/8/2017 HĐQT đã thông qua việc thay đổi nhân sự Ban điều hành cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của dự án tái cấu trúc Eximbank.

Cụ thể, ngân hàng tổ chức lại 9 khối và trung tâm/phòng ban hiện tại của hội sở chính thành 7 khối. Đáng chú ý hơn, nhà băng thông báo cơ cấu lại ban điều hành mới với việc cắt giảm hàng loạt lãnh đạo cấp cao, chấp thuận cho 4 Phó Tổng Giám đốc bao gồm ông Lê Hải Lâm, ông Nguyễn Quốc Hương, ông Nguyễn Quang Triết và bà Bùi Đỗ Bích Vân được nghỉ việc theo nguyện vọng.

Bên cạnh đó, Eximbank thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Giám đốc cấp cao 5 nhân sự khác. Ông Nguyễn Văn Hào được bổ nhiệm làm Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Trung Tây Nguyên, ông Lê Anh Tú - Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực miền Bắc, ông Bùi Văn Đạo - Giám đốc cấp cao phụ trách khu vực miền Tây Nam Bộ, ông Yutaka Moriwaki - Giám đốc cấp cao kiêm Trưởng Ban dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank và ông Masashi Mochizuki - Giám đốc cấp cao phụ trách khách hàng Nhật Bản và Phòng Định chế tài chính.

Trước đó, Ban điều hành của Eximbank có 15 người bao gồm Tổng Giám đốc và 14 Phó Tổng Giám đốc. Như vậy, sau quyết định này, bộ máy điều hành đã được cắt giảm tổng cộng 9 Phó Tổng Giám đốc. Hai thành viên của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation - ngân hàng Nhật đang nắm giữ 15% cổ phần tại Eximbank - là ông Yutaka Moriwaki và ông Masashi Mochizuki sẽ không còn làm Phó Tổng Giám đốc mà chỉ tham gia với vai trò hỗ trợ.

Như vậy, Ban điều hành mới sẽ có 7 thành viên với Tổng Giám đốc là ông Lê Văn Quyết và 6 Phó Tổng Giám đốc gồm có ông Trần Tấn Lộc, ông Đào Hồng Châu, bà Đinh Thị Thu Thảo, bà Văn Thái Bảo Nhi, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ và ông Võ Quang Hiển.

Eximbank đã tiến hành kế hoạch tái cấu trúc với Chiến lược mang tên "New Eximbank" từ đầu năm 2017 và tái cơ cấu tổ chức các hội đồng, ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị. Ban quản lý dự án lúc đó có hai người đứng đầu là ông Yukata Moriwaki và ông Nguyễn Quốc Hương.

Một trong những kế hoạch tái cấu trúc các mảng hoạt động theo đề án của ban quản lý dự án “New Eximbank” đó là rà soát, sắp xếp, bổ nhiệm, bãi nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT, thực hiện trong năm 2017 và các năm tiếp theo tùy theo tình hình thực tế. Như vậy, việc thay đổi nhân sự Ban điều hành thông qua tinh giảm bộ máy quản lý là bước khởi đầu cho các chiến lược trung và dài hạn của “New Eximbank”.

Nửa đầu năm 2017, Eximbank báo lãi ròng hơn 326 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước nhờ một số hoạt động kinh doanh tốt hơn, bên cạnh tiết giảm chi phí hoạt động cũng như chi phí dự phòng. Trong 2 quý đầu năm,kết quả kinh doanh có phần cải thiện nhưng ngân hàng vẫn chưa thể thoát khỏi lỗ lũy kế. Tính đến hết ngày 30/6, ngân hàng này còn khoản lỗ lũy kế gần 167 tỷ đồng.

Mai An