BizLIVE - Thời gian dự kiến mua cổ phiếu quỹ là từ 18/12/2013 - 16/1/2014, bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Ảnh minh họa.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã EIB) vừa công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu quỹ đợt 1/2013.

Theo đó, ngân hàng sẽ mua vào tối đa 11 triệu cổ phiếu và tối thiểu là 330.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong đợt này, nhằm giảm áp lực chi trả cổ tức và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ là gần 156,65 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển.

Thời gian dự kiến mua cổ phiếu quỹ là từ 18/12/2013 - 16/1/2014, bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Giá mua dự kiến tối đa là 14.500 đồng/cổ phiếu. Công ty chứng khoán Rồng Việt được chỉ định là đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Eximbank.

Thông báo của Eximbank cũng chỉ rõ, đối với cổ đông lớn và cổ đông là người có liên quan, Eximbank chỉ được giao dịch bằng phương pháp khớp lệnh.