(baodautu.vn) Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank (EIB) vừa có nghị quyết về kế hoạch thực hiện mua lại cổ phiếu EIB làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, HĐQT Eximbank thông qua việc mua gần 62 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong 2 đợt.

Đợt 1, Eximbank thực hiện mua lại 11 triệu cổ phiếu (tương đương 0,89% số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Nguồn vốn để mua từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.

Giá cổ phiếu EIB hiện đã giảm xuống mức thấp và phù hợp để mua vào

Thời gian thực hiện là sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

Đợt 2, Eximbank sẽ mua lại gần 51 triệu cổ phần (tương đương 4,11% cổ phiếu đang lưu hành). Nguồn vốn để thực hiện là từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 sau khi được cổ đông chấp thuận.

Chủ tịch HĐQT Eximbank, ông Lê Hùng Dũng cho biết, sở dĩ Eximbank đưa ra chủ trương trên là xét thấy giá cổ phiếu EIB hiện đã giảm xuống mức thấp và phù hợp để mua vào.

Vả lại, nguồn vốn để mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu Quỹ là từ nguồn thặng dư, lợi nhuận chưa phân phối. Do đó, thay vì chia hết cho cổ đông trong năm nay, HĐQT Eximbank quyết định mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, sau này khi thị trường chứng khoán khởi sắc, giá cổ phiếu tăng bán ra để chia cổ tức, cổ đông được lợi nhiều hơn.

Thời gian nắm giữ cổ phiếu quỹ tối thiểu là 6 tháng, tối đa là 5 năm. Để thực hiện chủ trương trên, HĐQT Eximbank cũng đã thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 20/11/2013 và dự kiến thời gian nhận thư trả lời của cổ đông là từ 28/11/2013 đến hết ngày 16/12/2013.

Thùy Vinh