Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 11/2011 của Tập đoàn là khai thác cao các nhà máy thủy điện có nước về tốt, đồng thời đảm bảo kế hoạch tích nước cuối năm. Ngoài ra, không thực hiện điều hòa tiết giảm điện.

-

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ra thông báo về tình hình cung ứng điện tháng 10 và kế hoạch cung cấp trong tháng 11.

Theo EVN, trong tháng 10 hệ thống điện vận hành ổn định và khai thác đáp ứng nhu cầu phụ tải, không thực hiện điều hòa tiết giảm điện, mặc dù khí PM3 ngừng cấp từ 8/10 đến 20/10.

Các nhà máy thủy điện khai thác cao và đảm bảo yêu cầu tích nước, trong đó một số nhà máy thủy điện ở miền Trung, Tây Nguyên và nhà máy thủy điện Trị An đã xả nước điều chỉnh.

Đặc biệt, các nhà máy nhiệt điện than và tuabin khí khai thác ít hơn do tăng cường khai thác thủy điện. Điện mua Trung Quốc ở mức trung bình 12,4 triệu kWh/ngày. Khí Nam Côn Sơn cấp ổn định ở mức trung bình 18-19 triệu m3/ngày.

Trong tháng 11/2011, dự kiến phụ tải của hệ thống điện là 299 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 16.500 - 16.700 MW.

Cũng theo EVN, mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 11/2011 là khai thác cao các nhà máy thủy điện có nước về tốt, đồng thời đảm bảo kế hoạch tích nước cuối năm. Các nguồn nhiệt điện than, tua bin khí khai thác theo tình hình khai thác các nguồn thủy điện. Tách sửa chữa dần các tổ máy nhiệt điện để sẵn sàng phục vụ cấp điện mùa khô 2012, nhất là các tổ máy khu vực phía Nam.

Ngoài ra, trong tháng 11/2011, EVN tiếp tục thu xếp vốn để khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 trong năm 2011, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu tổ máy 1 và 2 Thủy điện Kanak; đôn đốc tiến độ phát điện tổ máy 1 Thủy điện Đồng Nai 4 và tổ máy 4 Thủy điện Sơn La trong tháng 12/2011.

Yến Nhi