Những năm trước, SV khóa dưới thường tiếc hùi hụi khi được các anh chị khóa trước kể lại các sự kiện "vui nổ trời" đã trở thành giai thoại. Còn giờ đây, nhờ sự phổ biến của thiết bị số và mạng cộng đồng, thế hệ SV mới đã biến những khoảnh khắc thăng hoa của mình trở thành bất tử trên mạng Internet.