Đô la Mỹ yếu đã thu hút mạnh các doanh nghiệp thuộc Liên hiệp châu Âu (EU) đầu tư vào nước Mỹ. Đây là một hiện tượng kinh tế hoàn toàn bình thường nhưng người Mỹ lo lắng bảo nhau: Họa euro xâm lăng đã bắt đầu!