(CATP) Ủy ban châu Âu quyết định viện trợ khẩn cấp 2 triệu euro cho hơn 200 ngàn nạn nhân trong đợt lũ lụt vừa qua tại miền Trung Việt Nam. Nguồn kinh phí này sẽ được chuyển thông qua Ủy ban Viện trợ nhân đạo (ECHO) dưới sự...