(Toquoc)- Ngày 5/12, các bộ trưởng Lao động của Liên minh châu Âu đã bắt đầu nghiên cứu dự luật đang gây nhiều tranh cãi. Theo đó, dự luật ấn định thời gian làm việc hằng tuần ở mức 48 giờ và trao thêm quyền mới cho người làm công tạm thời.