Phái đoàn Ủy ban châu Âu đã tổ chức họp báo ra mắt “Sách Xanh 2008” về hoạt động hợp tác phát triển giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, nhấn mạnh các định hướng chính sách trước hết là xóa nghèo cũng như các cam kết định hướng cho 2008.