(HHT_Online) Tạp chí In Style mới đây đã chính thức mời Emma Watson “mở hàng” lên hình bìa vào ngay đầu năm mới. Được dựng bìa cho một tạp chí lớn như In Style là vinh dự rất lớn vì vậy nàng Emma chẳng dtừ chối đâu