TTO - Gia đình em trước đây sống rất hạnh phúc nhưng thời gian này không còn như trước. Ba em quen người phụ nữ khác và chung sống với cô ấy như vợ chồng.