24H.COM.VN - Trong khi cô chị vẫn đang cố gắng để tìm lại danh vọng một thời của mình thì có vẻ như sự nghiệp điện ảnh đang mở ra khá thuận lợi trước mắt Ali Lohan.