---Quote (Originally by hieuvn121)---Em và ox chưa muốn có con ngay nên có quan hệ xuất tinh ngoài vào ngày thứ 9 của chu kì. Chu kì của em thường khoảng 28-30 ngày. Tháng này em đã trễ kinh được 7 ngày. Trong tháng em có uống thuốc tây trị dị ứng da và đi xe từ Nam ra Bắc. trước ngày dự đoán có...

Em và ox chưa muốn có con ngay nên có quan hệ xuất tinh ngoài vào ngày thứ 9 của chu kì. Chu kì của em thường khoảng 28-30 ngày. Tháng này em đã trễ kinh được 7 ngày. Trong tháng em có uống thuốc tây trị dị ứng da và đi xe từ Nam ra Bắc. trước ngày dự đoán có kinh em có ra 1-2 giọt máu đỏ tươi. Mong các mẹ tư vấn giúp em. Em chưa muốn có thai lúc này >. Trích dẫn: Nguyên văn bởi hieuvn121 Em và ox chưa muốn có con ngay nên có quan hệ xuất tinh ngoài vào ngày thứ 9 của chu kì. Chu kì của em thường khoảng 28-30 ngày. Tháng này em đã trễ kinh được 7 ngày. Trong tháng em có uống thuốc tây trị dị ứng da và đi xe từ Nam ra Bắc. trước ngày dự đoán có kinh em có ra 1-2 giọt máu đỏ tươi. Mong các mẹ tư vấn giúp em. Em chưa muốn có thai lúc này >.