(Vietstock) - CTCP ĐT Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (HOSE: ELC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 với lãi sau thuế 35 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng 76.8 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch năm.

Doanh thu thuần quý 3 đạt 133 tỷ đồng, giảm 50% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 43% khi đạt 34.9 tỷ đồng, ứng với EPS là 1,193 đồng.

Theo ELC, doanh thu quý 3/2011 giảm so cùng kỳ do có nhiều dự án, hợp đồng vẫn đang trong quá trình triển khai, bàn giao, chưa quyết toán nghiệm thu. Trong khi đó, chi phí hàng bán, chi phí quản lý đều tăng do giá cả tăng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần ở mức 295 tỷ đồng, giảm 30% so cùng kỳ và chỉ bằng 18% kế hoạch cả năm (1,600 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế 76.8 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so cùng kỳ và bằng 28% kế hoạch (270 tỷ đồng). EPS đạt 2,621 đồng.