Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA cho biết họ dự kiến sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm 2018 tăng ít hơn dự kiến trước đó.

EIA cat giam du bao tang truong san luong dau mo My nam 2018 - Anh 1

Cơ quan này dự báo rằng sản lượng dầu thô năm 2018 sẽ tăng 560.000 thùng/ngày lên 9,91 triệu thùng/ngày. Tháng trước, dọ dự kiến sản lượng tăng 570.000 thùng/ngày so với năm trước lên 9,9 triệu thùng/ngày.

Đối với năm 2017, họ dự báo tăng 500.000 thùng/ngày lên 9,35 triệu thùng/ngày. Tháng trước, họ dự kiến tăng 460.000 thùng/ngày lên 9,33 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, cơ quan này dự báo rằng nhu cầu dầu mỏ của Mỹ năm 2017 có thể tăng 340.000 thùng/ngày so với 310.000 thùng/ngày trước đó. Đối với năm 2018, nhu cầu dầu mỏ được dự kiến tăng 330.000 thùng/ngày.

Nguồn: VITIC/Reuters