Giám đốc tổ chức từ thiện “Trái tim nhân ái”, nhà văn, bác sỹ tâm lý Edward Tick bang Albany, thành phố New York, Mỹ đã có rất nhiều sách, báo viết về Việt Nam sau mỗi lần làm từ thiện. Tham gia cùng tổ chức từ thiện của ông trong suốt 3 năm qua, tôi đã có cuộc trao đổi với nhà văn Mỹ đã có gần 30 năm viết về đất nước và con người Việt Nam này.