(VTV Online) - Những tài liệu mật về chương trình do thám của Mỹ do Edward Snowden, cựu nhân viên cơ quan tình báo CIA tiết lộ thực sự đã khiến cả thế giới chấn động.

(VTV Online) -

Những tài liệu mật về chương trình do thám của Mỹ do Edward Snowden, cựu nhân viên cơ quan tình báo CIA tiết lộ thực sự đã khiến cả thế giới chấn động.

Những tiết lộ trên đã khiến mối quan hệ của Mỹ với nhiều nước trở nên hết sức căng thẳng. Với hành động trên của mình, Edward Snowden được xem là nhân vật gây chấn động thế giới trong năm 2013.

Video dưới đây sẽ phân tích sâu hơn về những tác động từ tiết lộ mật của Edward Snowden:

CBS