(Stox.vn)-Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (HNX: ECI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2010.

Theo đó, riêng trong Quý 4 cũng thu về 11,5 tỷ đồng doanh thu, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 23,33% tổng doanh thu cả năm 2010. Trong đó, chủ yếu là doanh thu thiết bị giáo dục với gần 6 tỷ và doanh thu bản đồ, tranh ảnh giáo dục chiếm 5,4 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quý 4 của ECI đạt 749 triệu đồng, giảm khá mạnh so với 1,1 tỷ đồng lợi nhuận đạt được trong quý 4/2009. ECI cho biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến biến động giảm của chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quý 4/2010 so với cùng kỳ năm trước là do: Chỉ tiêu doanh thu trong kỳ này giảm do số lượng phát hành các mảng sản phầm giảm. Bên cạnh đó, năm 2009 Công ty được giảm 30% thuế TNDN trong khi đó năm 2010 không được giảm khoản chi phí này. Lũy kế cả năm 2010, tổng doanh thu của ECI đạt 50 tỷ đồng, biến động tăng nhẹ hơn 9% so với năm 2009. Chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty cũng ghi nhận mức lãi 3,59 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 3% so với năm trước. Với hơn 1,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của ECI, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 đạt 1.932 đồng/cp và quý 4 ở mức 403 đồng/cp. V.Nguyễn HNX