Căn cứ theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Sách giáo dục tại Tp.Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Sách giáo dục tại Tp.Hà Nội 2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B1 DN 14/3 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, HN 3. Mã chứng khoán giao dịch: EBS 4. Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP 5. Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 600.000 CP 6. Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 280.700 CP 7. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 280.700 CP 8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/12/2010 đến ngày 15/3/2011 9. Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký: do xu hướng giảm giá chung của thị trường trong suốt thời gian qua và dự kiến trong thời gian tới nên việc mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ đã không đạt được kết quả mong muốn. Do đó, công ty đã hạn chế mua vào để đảm bảo lợi ích cho cổ đông của công ty. Theo HNX