Chủ tịch Louis Gallois của EADS, công ty mẹ của nhà sản xuất máy bay Pháp-Đức, Airbus, hôm 27/5 cho biết EADS có thể sẽ bắt đầu tiến hành sản xuất tại Ấn Độ để tiếp cận gần hơn với khách hàng tại thị trường đầy tiềm năng này.