CTCP Du lịch và XNK Lạng Sơn (UPCoM: DXL) thông báo hoãn cổ tức thêm 1 tháng nữa do điều kiện tài chính hiện tại của doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty cho biết dời ngày thanh toán cổ tức từ 25/06 sang 25/07 tỷ lệ 6.97%.

Tài liệu đính kèm:
DXL_2014.7.7_9e01b81_DXL.JPG

HNX