Ông Lương Trí Tú, em ruột ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch HĐQT CTCP DV & XD Địa ốc Đất Xanh (HOSE: DXG) đăng ký bán 1,634 cp từ ngày 18/02 đến 19/03 để giải quyết tài chính cá nhân.

Tài liệu đính kèm:
20140213---DXG---TB-GDCP-CDLQ-LUONGTRITU.pdf

HOSE