Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 5212/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao thông giữa đường Phạm Hùng với tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, tỷ lệ 1/500.

Duyet chi gioi duong do nut giao thong Pham Hung - Le Duc Tho - Anh 1

Quyết định nêu rõ, nút giao thông giữa đường Phạm Hùng với tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đên đường Phạm Hùng là nút giao khác mức trực thông theo đường Phạm Hùng ở tầng 2, tại tầng 1 là nút giao bằng.

Tuyến đường Phạm Hùng có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B=68m, gồm: 2 lòng đường xe chạy rộng 12mx2=24m; hè hai bên rộng 8mx2=16m; dải đất bố trí cầu cạn cao tốc ở giữa rộng 28m (cầu cạn cao tốc rộng B=24m).
Tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường Phạm Hùng có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B=50m gồm 02 lòng đường xe chạy chính rộng 7,5mx2=15m; 02 lòng đường xe địa phương rộng 7mx2=14m; hè hai bên rộng 8mx2=16m; dải phân cách trung tâm rộng 3m; dải phân cách giữa lòng đường xe chính và đường xe địa phương rộng lmx2=2m (cụ thể sẽ được xác định theo dự án đầu tư xây dụng tuyến đường do UBND quận Nam Từ Liêm đang triển khai).
UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giói đường đỏ phù họp với nội dung Quyết định này, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới nút giao để triển khai cắm mốc theo quy định. Giao UBND quận Nam Từ Liêm chủ trì phối họp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và Nhân dân biết, thực hiện; Tổ chức lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới nút giao theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt gửi Sở Quy hoạch-Kiến trúc thẩm định, phê duyệt và triển khai cắm mốc giới; quản lý mốc giới và xây dựng tại khu vực nút giao theo quy định.

Độc giả có thể xem toàn văn Quyết định trên TẠI ĐÂY