Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn hỏi trước, tiếp đến bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn.

Anh Trần Văn Quân (Bắc Bình – Bình Thuận) hỏi: Trong phiên tòa dân sự, nguyên đơn có quyền hỏi bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không? Trình tự hỏi được quy định như thế nào?

Duong su co quyen hoi tai phien toa? - Anh 1

Hình minh họa.

Luật gia Bùi Đức Độ trả lời: Điều 249 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015 quy định thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa hoàn toàn khác so với quy định trước đây.

Sau khi nghe xong lời trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, theo sự điều hành của chủ tọa phiên tòa, thứ tự hỏi của từng người được thực hiện như sau:

Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn hỏi trước, tiếp đến bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn, sau đó là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Những người tham gia tố tụng khác; Chủ tọa phiên tòa, Hội thẩm nhân dân; Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Việc đặt câu hỏi phải rõ ràng, nghiêm túc, không trùng lắp, không lợi dụng việc hỏi và trả lời để xâm phạm danh dự, nhân phẩm của những người tham gia tố tụng.

PV