Trong khi hầu hết mặt hàng đều lên giá thì nhiều nhà máy đường ở ĐBSCL khốn đốn vì... tụt giá