Các nhà khoa học Nhật Bản và Hàn Quốc vừa thiết kế thành công các rãnh song song nối tiếp nhau với khoảng cách khác nhau trên bề mặt một số con đường...Chi tiết...