Bước ngoặt của một nghệ thuật mới đang thu hút rất nhiều người hiếu kỳ ở London, Anh và New York, Mỹ với sự hiện diện của một đường hầm xuyên đại dương khổng lồ