UBND TP.HCM vừa trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa dự án xây dựng đường cao tốc liên vùng phía Nam (gồm cả cầu Bình Khánh, Phước Khánh) vào danh mục các công trình ưu tiên ...