QĐND - Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo xếp hạng là một trong 4 ngân hàng thuộc Nhóm 1 và được phép tăng trưởng tín dụng 17% trong năm 2012.

Năm 2011, MB đã huy động vốn đạt 89,581 tỷ đồng tăng 36% so với cuối năm 2010 và hoàn thành 105% kế hoạch năm 2011, lợi nhuận trước thuế đạt 2.823 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2010. Đặc biệt năm vừa qua, MB là một trong số ít Ngân hàng được NHNN mở room tín dụng cuối năm do thanh khoản tốt và tuân thủ định hướng hoạt động tín dụng phù hợp với chính sách hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Huyền Trâm