(HQ Online)- Đó là quy định mới được Tổng cục Hải quan sửa đổi theo ý kiến của DN tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan, thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài, hàng hóa là nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất XK.

DN được tự thay đổi mục đích sử dụng nguyên liệu vật tư NK để sản xuất XK. Ảnh: Huy Hùng.

Trước đó, để đảm bảo quản lý, tại dự thảo Thông tư Tổng cục Hải quan đã quy định các điều kiện đối với DN gia công, sản xuất XK, DN chế xuất nếu nuốn chuyển đổi mục đích sử dụng nguyên vật liệu NK, trong đó quy định phải được cơ quan Hải quan chấp thuận.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp thu các ý kiến góp ý, ý kiến một số DN đề nghị bỏ quy định này vì đây là quyền của DN, nên để DN tự quyết định, không nên quy định điều kiện ràng buộc, gây khó cho DN. Nếu DN muốn chuyển đổi mục đích sử dụng nguyên vật liệu thì sẽ phải nộp thuế.

Vì vậy, tiếp thu các ý kiến tham gia, tại dự thảo Thông tư, Tổng cục Hải quan bỏ quy định về điều kiện được chuyển đổi mục đích sử dụng, đồng thời cũng bỏ quy định cơ quan Hải quan phê duyệt cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

Theo đó, DN được quyền tiêu thụ nội địa và phải khai trên tờ khai hải quan mới, phải nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định.