(HNM) - Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Phạm vi áp dụng là những nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương và đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm trại, phòng thí nghiệm; cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định là không quá 200 giờ dạy/năm. Tuy nhiên, việc thanh toán tiền lương dạy thêm chỉ áp dụng ở các cơ sở giáo dục mầm non dạy 2 buổi/ngày và cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên, TCCN, dạy nghề, ĐH, bộ môn thiếu nhà giáo theo định mức biên chế. Định mức giờ dạy với giáo viên mầm non dạy 2 buổi/ngày hiện là 6 giờ/ngày, tiểu học - 23 tiết/tuần, THCS - 19 tiết/tuần, THPT - 17 tiết/tuần…