Đó là nội dung Điều 43 Dự án Luật Đa dạng sinh học, đã được UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp sáng nay, 31-3. Cơ sở nuôi sinh sản thương mại các loài được bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện như: có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; các con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp; cơ sở nuôi nhốt phải đảm bảo các điều kiện kỹ thuật...