Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để niêm yết cổ phiếu trên sàn Tp.HCM.