Hanoinet - Mấy hôm nay, không ít cơ quan thông tin đại chúng đăng lời một chuyên gia nước ngoài ca ngợi thị trường bất động sản ở nước ta thuộc diện thoáng nhất châu lục. Nghĩ ra cũng đúng, vì có tiền là có thể trở thành nhà đầu tư xây nhà để bán.