TT - Tôi thấy anh có vẻ rất đa nghi với sự chân thành của tình yêu và phần nào coi thường phụ nữ. Dường như theo anh những người "tỉnh táo" yêu đều rơi vào giới nữ thì phải? Tôi biết nhiều đôi bạn đến với nhau trong cảnh so le như anh nói, thậm chí cô vợ phải gánh gồng kiếm sống nuôi chồng để chồng chuyên tâm làm một công việc phi vật chất nhưng có giá trị tinh thần…