(VietNamNet) - Cơ quan có thẩm quyền chỉ xem xét việc cấp phép sử dụng một phần vỉa hè làm bãi giữ xe đạp, xe môtô tại các vị trí, địa điểm nằm trong danh mục và phải được sự đồng ý của UBND TP.HCM.