Với sự hỗ trợ kinh phí từ "Quỹ bảo tồn văn hóa" của Đại sứ quán Mỹ, các nghệ nhân chuyên trùng tu, phục hồi các hiện vật cung đình tại Huế đã phục hồi, sử dụng vàng thật để sơn son thiếp vàng, trả lại vẻ đẹp huy hoàng vốn có cho 18 bức tượng Phật cổ của Việt Nam.